RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred

Bjärred och Borgeby

Trafikplats mellan Bjärred och Borgeby

Utställningstiden är slut

Utställning
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby har varit ute på utställning under tiden 9 december 2014 till och med den 28 februari 2015. Detta planförslag finns i sin helhet i pdf-format i högermenyn. Ett mycket stort antal synpunkter, från myndigheter, organisationer och privatpersoner, har inkommit under utställningsskedet. Dessa synpunkter kommer att ställas sammanställas i ett utlåtande, där det också ingår en redovisning av hur kommunen ställer sig till de synpunkter som har kommit in. Under hösten 2015 ska ställning tas till hur arbetet med fördjupningen av översiktsplanen ska avslutas.

Bakgrund
Den fördjupade översiktsplanen för Bjärred och Borgeby innehåller bland annat kommunens visioner och mål för Bjärred och Borgeby, strategier för hur de båda orterna och dess närområden ska kunna utvecklas och närmare beskrivningar av ett antal framtida utvecklingsområden såsom entrén till Bjärred, Bjärreds centrum, Bjärreds Saltsjöbad, Borgeby nordväst med flera. Av dessa utvecklingsområden arbetas det som intensivast för tillfället med utvecklingen av ett framtida Bjärred centrum.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan genomförs i huvudsak i tre steg: samråd - utställning – antagande.

Tidigare arbete

Dialogmöten
Den egentliga starten för arbetet med fördjupningen av översiktsplanen var den 6 december 2011 då det hölls en dialogkväll om Bjärred och Borgebys framtid. Uppslutningen på kvällen var god och många viktiga synpunkter framkom. Flera offentliga möten med mycket stort deltagande har sedan hållits under hela planprocessen. Bland annat hölls ett möte med allmänheten i september 2013 där Bjärreds centrum diskuterades. I juni 2014 presenterades vid ett möte de politiskt antagna riktlinjerna för det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen inför utställningen. Läs minnesanteckningarna från möten i spalten till höger.

Samråd
Det första förslaget till plan presenterades och samrådsbehandlades under perioden 1 februari till 8 april 2013. De synpunkter som kom in under samrådstiden med kommunens ställningstagande till dessa sammanställdes i en så kallad samrådsredogörelse. Den som vill ta del av denna får kontakta oss på telefon 040-641 11 02. Ett antal större förändringar har gjorts i planen efter samrådet. Du kan läsa mer om dessa förändringar på den här sidanöppnas i nytt fönster.

Fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 1999

Det finns en tidigare fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby som antogs av kommunfullmäktige i Lomma kommun år 1999.

I högermenyn finns dokumentet i sin helhet i pdf-format.

På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan vi inte publicera samrådsredogörelser och utlåtanden till denna plan på internet eftersom de innehåller namn på personer som lämnat in synpunkter. Är du intresserad av att få en kopia på samrådsredogörelsen eller utställningsutlåtandet är du välkommen att kontakta oss på telefon 040-641 10 00.

Senast uppdaterad: 2016-09-29
Sidansvarig: Anders Nyquist
Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider