RSS
RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred

Radon

Radon finns överallt i naturen. Radonhaltig luft kan sugas in i våra hus och orsaka höga halter av radon, sk markradon. Radon kan även komma från byggnadsmaterial och dricksvatten.

Ädelgasen radon bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, s k radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. När dessa sönderfaller sänder de ut strålning som kan skada luftvägarnas och lungornas celler. Radon är en vanlig orsak till lungcancer.

Radon i hus


Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Själva mätningen är inte speciellt svår. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av "spårfilm" som placeras ut i minst två rum. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMs) metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen och under minst två månader - ju längre tid desto noggrannare mätning. Kontakta ett laboratorium för beställning av spårfilm och beskrivning över hur du ska gå till väga vid mätningen.  

Riktvärde
Om årmedelvärdet, efter mätning enligt SSM:s metodbeskrivning, överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3), bör radonhalten i bostaden eller lokalen anses utgöra olägenhet för människors hälsa.   

Åtgärder
Om byggnadsmaterialet avger radon, brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör. I de allra flesta fall räcker det tyvärr inte med att täta. Man måste försöka skapa ett undertryck, så att inte luften från jorden sugs in. Detta görs oftast med en radonsug.

Radon i dricksvatten


I kommunalt dricksvatten kontrolleras radonhalten regelbundet. Många kommunala vattentäkter är dessutom ytvattentäkter, som sällan innehåller radon. Har du däremot en egen djupborrad brunn, bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt, bör du vara extra uppmärksam. Finns det radon i hushållsvattnet, avgår det till inomhusluften. Det är inte heller bra att dricka radonhaltigt vatten.  

Gränsvärden
Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l (Becquerel per liter vatten), och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l. Livsmedelsverket har rekommenderat att man inte ger barn under fem år vatten med radonhalter över 500 Bq/l.  

Bidrag för åtgärder
Om radonhalten i inomhusluften i ditt hus överstiger 200 Bq/ m3 kan du söka bidrag för åtgärder hos Länsstyrelsen. För att få bidrag måste man först ha gjort en mätning av radonhalten enligt Strålskyddsinstitutets metodbeskrivning enligt vad som angetts ovan. Bidraget söker du innan åtgärderna påbörjats. Bidraget uppgår till 50 % av kostnaden för saneringsåtgärden, dock högst 15 000 kronor. Ansökan om bidrag lämnas till Länsstyrelsen som också fattar beslut om bidrag. Ansökningsblankett kan fås från miljökontoret eller via Boverkets hemsida, www.boverket.se

Senast uppdaterad: 2013-02-04
Sidansvarig: Maria Zingmark
Telefon
Relaterat
Ansökningsblankett länk till annan webbplats för bidrag för saneringsåtgärder vid höga radonhalter hämtar du på Boverkets hemsida.

RadonkartaPDF

RapportPDF

Länkar

Strålsäkerhetsmyndigheten länk till annan webbplats
Radonguiden länk till annan webbplats

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: mailto:info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider